Home » Silen Chi

Silen Chi


ccer10Dr. Fu Lee Fu, akupunkturläkare i Kina, skapade Silen Chi-maskinen för att hjälpa sina patienter till bättre hälsa och välmående. Maskinen får igång en mjuk vågrörelse från sida till sida som sprider sig genom hela kroppen. Rörelsen ger ökad blodgenomströmning, ökad syreupptagning och får igång kroppens chi (livsenergi). Det viktiga lymfasystemet som hjälper kroppen att bli av med gifter, sätts igång och kan arbeta effektivt. Maskinen används i max 15 minuter och kan ställas in på olika hastigheter.

Silen Chi, behandling, hälsomaskin

 

Några fördelar med Silen Chi-maskinen:

  • Ökad smidighet i rygg och leder
  • Ökad blodcirkulation
  • Aktiverat lymfasystem
  • Syresättning av hela kroppen utan fysisk belastning
  • Ökat välbefinnande
  • Mer energi

Enligt Laboratorierapporter skall en 15 minuters behandling med Silen Chi motsvara 10 000 stegs promenad om du har hastigheten inställd på optimala hastigheten 144.

Personer med epilepsi, gravida, hjärtsjukdomar och benproteser kan inte använda denna maskin. Är du osäker, rådfråga din läkare.

Länk till tillverkaren: www.chimachine.de