Home » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy/GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som idag reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter.

Vi har avtal med Region Skåne gällande medicinsk fotvård och har skyldighet att hålla register med namn, personnummer, telefonnummer samt föra journal för behandlingarna. Journal upprättar vi för alla behandlande kunder, men endast remitterande kunder registreras med personnummer.

Vi skickar ut nyhetsbrev endast till personer som lämnat sin epostadress till oss. Alla har möjlighet att avsäga sig denna prenumeration via vårt nyhetsbrev.

Vi har register för våra anställda för att kunna göra löneutbetalingar.

I samtliga register har vi möjlighet att göra utdrag till de personer som så önskar. Vill man att uppgifterna raderas, så ombesörjer vi detta.

I övrigt sprider vi inte våra register vare sig i Sverige eller i annat land

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är VD.

Har ni frågor eller synpunkter på vår Integritetspolicy eller GDPR får ni gärna kontakta oss på epost: hans.breisner@nyttoliv.se eller ring på 0709-593715

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Senast uppdaterad 2018-05-30.