Home » Fotbehandling på remiss

Fotbehandling på remiss


Vi har from 2016-01-01 avtal med Region Skåne gällande fotbehandlingar:

Nytt för 2017: Alla personer över 85 år  och med remiss får kostnadsfri behandling även utan frikort.Fotbehandling Remiss

Uppdraget avser medicinsk fotvård för patienter med diabetes mellitus, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller grav känselnedsättning, reumatoid artrit och/eller annan inflammatorisk ledsjukdom samt psoriasis.
Remiss utfärdas på medicinska grunder enligt nedanstående beskrivning.

Diabetes
Målgrupp: Personer som har diagnostiserad typ 1 eller 2 diabetes och som ingår riskgrupperna 2 och 3.
Indikationer: Prioritering görs utifrån Nationella diabetesregistrets riskklassifikation enligt nedan.
Diabetespatienter kan delas in i fyra grupper ur risksynpunkt för fotkomplikationer:
Riskklassifikation
1. Alla patienter med diabetes, som saknar nedanstående komplikationer
2. Patienter med diabetes med tecken på distal neuropati eller perifer kärlsjukdom
3. Patienter med diabetes med tecken på distal neuropati eller perifer kärlsjukdom samt tecken på:
– Tidiga fotsår
– Tidigare amputation
– Fotdeformitet
– Hudpatologi (förhårdnader, sprickbildning mm)
4. Patienter med aktuellt fotsår
Uppdraget  avser endast patienter enligt riskklassifikation 2 och 3.
Remittent: Läkare, distriktssköterska eller diabetessköterska.
Antal behandlingar/år/patient: 1-4 beroende på patient och behov.

Nedsatt blodcirkulation (arteriell insufficiens)
Målgrupp: Patienter med gravt nedsatt blodcirkulation.
Indikationer: Uttalad cirkulationsstörning med claudicatio och/eller ankel-brachial-index mellan 0,2 och 0,5.
Svår cirkulationsstörning med vilosmärta och/eller ankel-brachial-index under 0,2.
Remittent: Behandlande läkare.
Antal behandlingar/år/patient: 1-4 beroende på patient och behov.

Förlamning eller grav känselnedsättning (neuropati)
Målgrupp: Patienter med förlamning eller grav känselnedsättning.
Indikationer: Patienter med grav känselnedsättning i fötterna i kombination med recidiverande
hudförändringar som till exempel blåsor eller tidigare svårläkta sår.
Remittent: Behandlande läkare.
Av remissen ska framgå orsaken till känselnedsättningen till exempel polyneuropati, ryggmärgskada.
Antal behandlingar/år/patient: 1-4 beroende på patient och behov.

Reumatoid artrit och/eller annan inflammatorisk ledsjukdom
Målgrupp: Patienter med reumatoid artrit och/eller annan inflammatorisk ledsjukdom.
Indikationer: Patienter med reumatisk sjukdom med avancerade fotdeformiteter. Patienter med annan inflammatorisk ledsjukdom med avancerade fotdeformiteter.
Remittent: 1:a remissen ska komma från specialist i reumatologi. Därefter kan remisserna komma från behandlande läkare.
Antal behandlingar/år/patient: 1-4 beroende på patient och behov.

Psoriasis
Målgrupp: Patienter med psoriasis.
Indikationer: Patienter med psoriasis med medelsvåra till svåra fot- och/eller fotnagelengagemang.
Remittent: Remiss från hudspecialist.

LÄNKAR:
Region Skåne
Diabetesförbundet